InterNova LED Lighting Catalogue 2016 - page 3

Zhaga
Philips Fortimo SLMG5
LIGHTINGAFFAIRS
Internova Professional Lighting’s LED fixturesmeet the highest standards of quality, sustainability and energysaving.
The program in this catalogue has been designedwith care and attention to detail whichmakes it suitable for use in retail, the hotel‐ and restaurantbranche,
healthcare and office buildings. Internova’s fixtures offer optimal solutions for every professional interior. The contemporary LED fixtures are assembled in The
Netherlands and are being equippedwith state of the art LED systems, like Philips Fortimo SpotlightModule (SLM) of the fifth generation combinedwith a
Philips Xitanium LED driver (5 year systemwarranty). Internova advises the right combination of lightcolours and illumination for every customer’s specification.
The co‐operationwith both Philips andOsram offer awide variety of possibilities in our LED portfolio; such as specially designed FOODmodules to enhance the
appearance of fresh foods up to FASHIONmodules, like Premium‐ or CrispWhite that have authentic and intense colourrendering.
Creating themost attractive retail experience is amatter ofmaking the right choice in LEDmodules!
All LED fixturesmeet the international acknowledged Zhaga standards.
De LED armaturen van InternovaProfessional LightingBV voldoen aandehoogsteeisenophet gebied van kwaliteit, duurzaamheidenenergiebesparing.
Het programma indeze catalogus ismet zorgénmet oog voor designontworpenendaardoor speciaal geschikt voor toepassing in retail, horeca, zorginstellingenen
bedrijfsgebouwen. De armaturen van Internovabiedendeoptimaleoplossing voor eenefficiënte verlichting vanelk interieur dat omeenprofessionele invulling
vraagt. Deeigentijdse LED armaturenworden inNederlandgeassembleerdenwordenuitgerustmet demeest recent ontwikkelde LED systemen, zoals dePhilips
Fortimo SpotlightModule (SLM) vande vijfdegeneratieeneenPhilips Xitanium LEDdriver. Degarantieopdit LED systeembedraagt 5 jaar! Internova adviseert de
juiste variatie in lichtkleurenen –sterktenop klantenspecificatie. Door de samenwerkingmet Philips enOsrambestaat eenbreedpallet aanmogelijkheden; van
speciaal ontworpen FOODmodules voor debestepresentatie van verse voedingswaren tot FASHIONmodules, zoals Premium‐ of CrispWhite voor een intenseen
authentieke kleurweergave.Met de juiste keuzeuit deportofolio van LEDmoduleswordt eenoptimaal aantrekkelijkewinkelbelevinggerealiseerd.
Alle LED armaturen voldoen aande internationaal erkende Zhaganormering.
LEDSLM INSIDE
3
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...48
Powered by FlippingBook